“EkoTerm”

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pt.: Wdrożenie do oferty PUPH Solfum Sp. z o. o. innowacyjnej usługi dezynfekcji termicznej „EkoTerm”.

 

Zapraszamy do składania ofert na niżej wymienione zapytania ofertowe:

Rąbień AB, 14.07. 2020

 

Dane zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe

„Solfum” Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością

Ul. Ziemiańska 21, 95-070 Rąbień AB

NIP: 7260002494

REGON: 008253746

e-mail: www.solfum.com.pl

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1 z dnia 02.07.2020

 

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę 32 sztuk nagrzewnic wodnych, związanego z realizacją projekt w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pt.: „Wdrożenie do oferty PUPH Solfum Sp. z o. o. innowacyjnej usługi dezynfekcji termicznej „EkoTerm”; zawiadamiam o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 02.07.2020 do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w dniu 09.07.2020 r. przez firmę :

HEATMAR Mariusz Kiedrowski

Ul. Kwiatowa 26, Krzyszkowo 62-090 Rokietnica

NIP: 7631782926

 

Cena ofertowa ( netto ) : 68 384,00 PLN

Oferta uzyskała 100,00 punktów.

Rąbień AB, 14.07. 2020

 

Dane zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe

„Solfum” Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością

Ul. Ziemiańska 21, 95-070 Rąbień AB

NIP: 7260002494

REGON: 008253746

e-mail: www.solfum.com.pl

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 2 z dnia 02.07.2020

 

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę 6 sztuk Thermonoxów, związanego z realizacją projekt w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pt.: „Wdrożenie do oferty PUPH Solfum Sp. z o. o. innowacyjnej usługi dezynfekcji termicznej „EkoTerm”; zawiadamiam o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 02.07.2020 do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w dniu 08.07.2020 r. przez firmę :

ThermoNox GmbH

Hauptstraβe 1

85296 Fahlenbach, Deutschland

DE812333731

 

Cena ofertowa ( netto ) : 167 525,28 PLN [ 37 440,00 EUR ]

Oferta uzyskała 100,00 punktów.

Zapytanie ofertowe nr 3

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Zakup i dostawa zestawu palet, bębnów, kabli, złączy i przedłużaczy do systemu Ekoterm, zgodnie z załącznikiem nr 1 Specyfikacja techniczna.
 2. Zakup i dostawa palet z montażem nagrzewnic wodnych i oprzyrządowaniem wraz z zestawem węży, kolektorów i szybkich połączeń (kamlocków) – 16 kpl.

 

Załączniki:

 1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia (pdf)
 2. Formularz ofertowy (doc)
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (pdf)
 4. Oświadczenie o zdolności realizacji przedmiotu zamówienia (pdf)
 5. Opis przedmiotu zamówienia (pdf) /
  Opis przedmiotu zamówienia (doc)
 6. Wzór zapytania ofertowego (pdf)

Rąbień AB, 14.07. 2020

 

Dane zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe

„Solfum” Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością

Ul. Ziemiańska 21, 95-070 Rąbień AB

NIP: 7260002494

REGON: 008253746

e-mail: www.solfum.com.pl

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 3 z dnia 02.07.2020

 

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę zestawu palet, bębnów, kabli, złączy i przedłużaczy do systemu Ekoterm oraz palety z montażem nagrzewnic wodnych i oprzyrządowaniem wraz z zestawem węży, kolektorów i szybkich połączeń ( kamlocków )- 16 kpl, związanego z realizacją projekt w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pt.: „Wdrożenie do oferty PUPH Solfum Sp. z o. o. innowacyjnej usługi dezynfekcji termicznej „EkoTerm”; zawiadamiam o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 02.07.2020 do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

Za najkorzystniejszą uznano jedyną ofertę złożoną w dniu 06.07.2020 r. przez firmę :

Firma Produkcyjno-Handlowa Józef Brzazgacz

Ul. Beskidzka 3, 34-120 Andrychów

NIP: 5510005996

 

Cena ofertowa ( netto ) : 169 000,00 PLN

Oferta uzyskała 100,00 punktów.

Zapytanie ofertowe nr 4

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego samochodu ciężarowego z zabudową przystosowaną do transportu systemu grzewczego EkoTerm i przyczepą ciężarową przystosowaną do transportu kontenera z agregatem, modułem odzysku ciepła i wyposażeniem dodatkowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 Specyfikacja techniczna.

 

Załączniki:

 1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia (pdf)
 2. Formularz ofertowy (doc)
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (pdf)
 4. Oświadczenie o zdolności realizacji przedmiotu zamówienia (pdf)
 5. Opis przedmiotu zamówienia (pdf) /
  Opis przedmiotu zamówienia (doc)
 6. Wzór zapytania ofertowego (pdf)

Rąbień AB, 21.07. 2020

 

Dane zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe

„Solfum” Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością

Ul. Ziemiańska 21, 95-070 Rąbień AB

NIP: 7260002494

REGON: 008253746

e-mail: www.solfum.com.pl

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 4 z dnia 07.07.2020

 

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę specjalistycznego samochodu ciężarowego z zabudową przystosowaną do transportu systemu grzewczego EkoTerm i przyczepą ciężarową przystosowaną do transportu kontenera z agregatem, modułem odzysku ciepła i wyposażeniem dodatkowym, związanego z realizacją projekt w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pt.: „Wdrożenie do oferty PUPH Solfum Sp. z o. o. innowacyjnej usługi dezynfekcji termicznej „EkoTerm”; zawiadamiam o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 07.07.2020 do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

Za najkorzystniejszą uznano jedyną ofertę złożoną w dniu 20.07.2020 r. przez firmę :

Volvo Polska Sp. z o. o.

Ul. Mydlana 2, 52-502 Wrocław

NIP: 8951009619

 

Cena ofertowa ( netto ) : 497 900,00 PLN

Oferta uzyskała 100,00 punktów.