Firma Solfum została założona w roku 1989, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Początkowo nasza działalność ograniczała się do usługowego odkażania gleby w szklarniach bromkiem metylu oraz zwalczania szkodników magazynowych metodą gazowania.

Wkrótce jednak staliśmy się również importerem i dystrybutorem środków produkcji dla ogrodnictwa, a w szczególności: specjalistycznych nawozów rozpuszczalnych, nasion warzyw szklarniowych, trzmieli, folii, środków i sprzętu dla DDD oraz tzw. galanterii szklarniowej. Tak więc nasza oferta jest kompleksowa.

Od wielu lat firma nasza utrzymuje kontakty handlowe z Izraelem, Niemcami, Hiszpanią, Belgią, Węgrami, Litwą oraz Ukrainą. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w latach 2005-2007 w międzynarodowym projekcie GEF/UNDP/UNEP pt. „Całkowita sektorowa eliminacja bromku metylu w krajach z gospodarką w okresie przejściowym”, firma Solfum pozyskała nowoczesny, specjalistyczny sprzęt do odkażania gleby oraz do zwalczania szkodników magazynowych. Naszym największym kapitałem jest doświadczony i kompetentny personel.

Działalność gospodarczą prowadzimy na bazie własnych obiektów magazynowo-biurowych