Obróbka termiczna drewna wg standardu ISPM 15

Zabezpieczenie surowca i produktów wykonanych z drewna w aspekcie wymagań fitosanitarnych (standard FAO/IPPC/ISPM – 15)

Posiadamy Świadectwa Instytutu Technologii Drewna i znajdujemy się w krajowym rejestrze firm spełniających warunki produkcji wyrobów z drewna w aspekcie wymagań fitosanitarnych.

Oferujemy usługi:

  • obróbki termicznej materiałów i opakowań drewnianych (HT)
  • procedury weryfikacji opakowań, że są one bez kory i oznaczaniem ich znakiem (DB)

Posiadamy doskonale warunki techniczne, organizacyjne oraz doświadczenia w zakresie oferowanych usług.