Urządzenia do pomiaru stężeń gazów

Rurki wskaźnikowe do wykrywania stężeń fosforowodoru.

Oferowane przez nas rurki wskaźnikowe umożliwiają kontrolę procesu fumigacji (określanie wysokich stężeń gazu) jak też dopuszczanie fumigowanych obiektów do użytkowania (określanie bardzo niskich stężeń tzw. N.D.S.).

> Rurki wskaźnikowe na fosforowodór
Zakres stężeń:

  • 0.01 – 1 ppm
  • 1 – 100 ppm
  • 50 – 1000 ppm
  • 50 – 2000 ppm

> Mechaniczne urządzenia do pomiaru stężeń gazów WG–2M wykorzystujące do pomiarów rurki wskaźnikowe

BW Solo Lite – detektor jednogazowy (PH3)

BW Solo Lite w sposób ciągły monitoruje stężenie fosforowodoru (PH3).

Wodoodporny detektor BW Solo Lite jest łatwy w obsłudze oraz posiada sporych rozmiarów wyświetlacz, który umożliwia odczyt w każdych warunkach.
Mały rozmiar oraz niewielka waga umożliwiają bezpieczne wykonywanie pracy w zagrożonym terenie, bez zbędnego obciążenia. Urządzenie poza sygnałem dźwiękowym, wyposażone jest w alarm wibracyjny oraz jasno świecącą, szerokokątną listwę alarmową, przydatne do pracy w głośnym środowisku.
Urządzenie w sposób bezpieczny i dokładny rejestruje pomiary oraz przechowuje dane.