Fumiganty (środki gazowe)

Degesch Strip                    Degesch Plate

Forma pojedynczych lub połączonych w taśmy płytek zawierających 56 % fosforku magnezu (Mg3P2). Forma użytkowa zabezpiecza fumigowane produkty przed zanieczyszczeniem pylistymi pozostałościami użytego preparatu.

Zastosowanie produktów jako środków ochrony roślin

Ziarno zbóż, suszone owoce, suszone warzywa, wytłoki, siano, zioła, rośliny lecznicze, orzechy, nasiona roślin oleistych, przyprawy, herbata, ziarna kakao, kawa, tytoń.

 

Phostoxin Tablet

Preparat występuje w formie tabletek zawierających 56 % fosforku glinu (AlP) oraz substancje regulujące procesy uwalniania się fosforowodoru.

Zastosowanie produktów jako środków ochrony roślin

Puste obiekty, ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych, nasiona roślin oleistych, tytoń.

 

Zastosowanie w/w produktów jako środków ochrony roślin

Środek przeznaczony jest do dezynsekcji.

Zwalcza następujące szkodniki magazynowe: wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik próchniczek, omacnicę spichrzankę i inne.

Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się gazu do jego organizmu.

Podczas stosowania środka nie dopuścić aby pozostałości po jego zastosowaniu miały bezpośredni kontakt z żywnością lub paszą.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy przeczytać informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zastosowanie w/w produktów jako biocydów, grupa produktowa PT 18

Produkt przeznaczony do zwalczania szkodników magazynowych poprzez fumigację do stosowania wewnątrz szczelnie zamkniętych pomieszczeń tj. silosy, pomieszczenia przeznaczone do przechowywania, kontenery, ładownie statków  (fumigacja i wietrzenie tylko w basenach nabrzeżnych) i inne pomieszczenia gazoszczelne puste lub ze składowanymi  produktami (jeżeli stosowanie nie pokrywa się z zakresem  stosowania środków ochrony roślin).

Produkty, które mogą być przechowywane w pomieszczeniach poddawanych fumigacji to:

a) pasza pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,

b) żywność pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z następujących kategorii:

przetworzone zboża (łącznie z frakcjami mielonymi i zbożami opakowanymi), mieszanki do pieczenia, przetworzona żywność zbożowa, (np. makarony, przekąski, ciastka itp.) przetworzone warzywa (produkty ziemniaczane), utwardzone, suszone i przetworzone produkty mięsne i rybne, produkty mleczne (np. mleko w proszku, sery oraz  produkty uboczne, itp.), przetworzone: kawa, przyprawy, czekolada i produkty czekoladowe, przetworzone słodycze i cukier, przetworzone orzechy

c) inne produkty niebędące żywnością, z następujących kategorii:

przetworzony tytoń i produkty tytoniowe, przetworzone naturalne tkaniny (włókna), pierze, drewno, drewniane zrębki, meble, bambus, rattan i produkty z nich wykonane, papier i produkty papierowe, opakowania: pudełka kartonowe, opakowania papierowe, worki z juty, pudełka drewniane itp.

Produkt niedozwolony do fumigacji wysokotłuszczowych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Zwalczają następujące szkodniki magazynowe: wołka zbożowego, wołka ryżowego, strąkowca grochowego, strąkowca fasolowego, trojszyka gryzącego, trojszyka ulca, rozpłaszczyka rdzawego, spichrzela surynamskiego, żywiaka chlebowca, świdrzyka cygarowca, mklika próchniczka i omacnicę spichrzankę i inne.

Dawki

Dawkowanie według etykiety (instrukcji stosowania).

Warunki bezpiecznej fumigacji

Fumigacje należy przeprowadzać zgodnie ze standardową procedurą z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa dla gazów. Wykonując zabieg fumigacji należy uwzględnić następujące etapy prac:

  • inspekcja pomieszczeń pod względem możliwości przeprowadzenia fumigacji.
  • uszczelnianie obiektu przeznaczonego do fumigacji.
  • odpowiednie rozmieszczenie preparatu w odpowiedniej dawce.
  • monitorowanie gazowanego obiektu i pomiary stężenia gazu.
  • wietrzenie.
  • udostępnienie gazowanego obiektu po kontroli stężeń gazu.

Każdy z przedstawionych etapów prac musi uwzględnić specyfikę i działanie preparatów fosforowodorowych.

Wszystkie preparaty zawierające fosforki glinu i magnezu należą do „bardzo toksycznych”.

Przeznaczone są do stosowania przez specjalistyczne firmy DDD, a wykonawcy zabiegów muszą posiadać specjalne przeszkolenie potwierdzone świadectwem ukończenia kursu po zdanym egzaminie.

Stosując preparaty fosforowodorowe należy dysponować odpowiednim sprzętem ochrony osobistej: aparatem izolacyjnym, maską p-gaz z pochłaniaczem na fosforowodór oraz urządzeniami do pomiaru stężeń fosforowodoru. W czasie fumigacji niezbędne jest zachowanie strefy ochronnej co najmniej 10 m od gazowanych obiektów. Zaleca się kontrolę stężenia roboczego gazu w czasie ekspozycji. Po odwietrzeniu towaru i obiektu należy koniecznie dokonać pomiaru stężeń fosforowodoru.

Należy zapoznać się z zagrożeniami i postępować zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi w etykiecie.

Nazwa produktu Zawartość subst. czynnej Masa w g/1szt. Ilość PH3/szt. Rodzaj opakowań

Ilość szt. w opak.

Ilość w opakowaniu zbiorczym
Phostoxin Tablet Fosforek glinu
560 g/kg (56%)
3 g 1 g 330 szt./butelka 22 but.a1kg/karton
Phostoxin Bag Chain – Łańcuch Fosforek glinu
570 g/kg (57%)
680 g (20 x 34 g) 222 g 20 torebek/1 łańcuch opakowany w folię aluminiową 30 łańcuchów/ pojemnik metalowy
Phostoxin Bag Blanket – Koc Fosforek glinu
570 g/kg (57%)
3400 g (100 x 34 g) 1110 g 100 torebek/1 koc opakowany w folię aluminiową 6 kocy/ pojemnik metalowy
Degesch            Plates Fosforek magnezu
560 g/kg (56%)
(28×17) cm

117 g

33 g 1 płytka opakowana w folię aluminiową 120 płytek/ pojemnik metalowy
Degesch

Strips

Fosforek magnezu
560 g/kg (56%)
(560×17) cm

2 340 g

660 g 20 płytek/1 taśma opakowana w folię aluminiową 6 taśm/ pojemnik metalowy

 

 

“ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN MOGĄ NABYWAĆ OSOBY PEŁNOLETNIE I POSIADAJĄCE AKTUALNE KWALIFIKACJE WYMAGANE OD OSÓB NABYWAJĄCYCH ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN OKREŚLONE W ART. 28 USTAWY O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN Z 08 MARCA 2013 R. DZ. U. Z 2013 R. POZ 455 ZE ZM. ORAZ W ART. 66 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1107/2009 Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R.”