Pułapki feromonowe

Pułapki feromonowe

Zalety:

 • pułapka zapewnia szkodnikom ciemność i bezpieczną kryjówkę,
 • rampa wejściowa pod kątem – chrząszcze chętnie wchodzą do pułapki,
 • bardzo atrakcyjna mieszanka atraktantów pokarmowych;
  • atraktant pokarmowy wabi: wołki (zbożowego, ryżowego), kapturnika zbożowego, spichrzela surynamskiego, trojszyka ulca,
 • zawiera feromony płciowe i agregacyjne;
  • feromony wabią: trojszyka ulca, rozpłaszczka rdzawego, żywiaka chlebowca, skórka zbożowego, świdrzyka cygarowca i inne,
 • podłoga pułapki jest wysłana bibułą nasyconą olejem z zarodków pszennych (dodatkowy atraktant);
 • owady powleczone olejem nie mogą opuścić pułapki i giną,
 • pułapka jest tak zbudowana, że możliwe jest jej stosowanie w bardzo zapylonych pomieszczeniach (młyny, piekarnie),
 • bardzo prosta inspekcja: otworzyć pułapkę i policzyć owady,
 • rozmieszczenie: jedna pułapka na 4-5 m2.