Folie

Folie tunelowe

Specyficzny mikroklimat panujący w tunelu foliowym, wynikający zarówno z właściwości powłoki foliowej jak i konstrukcji tunelu, nie jest zbyt korzystny dla roślin. Charakteryzuje się on przede wszystkim wysoką wilgotnością powietrza i znacznymi wahaniami temperatury.

Zwykłe folie tunelowe posiadają niskie ceny, ale i wiele wad stwarzających problemy uprawowe. Wynikają one z:

  • krótkiej trwałości folii i konieczności ich częstych wymian,
  • trudności w utrzymaniu stałej temperatury wewnątrz tunelu,
  • skraplania się pary wodnej wewnątrz tunelu i zalewania roślin powodujące szybkie rozprzestrzenienie się chorób grzybowych i bakteryjnych, a także zaburzenia fizjologiczne i uszkodzenia kwiatów.

Folia SSEL CLEAR eliminuje powyższe trudności gdyż dzięki wysokozaawansowanej technologii produkcji i specjalnym komponentom posiada właściwości:

  • UV – wysoką odporność na promieniowanie słoneczne zapewniające 3-letnią trwałość.
  • IR – pochłaniania promieniowania podczerwonego co wywołuje efekt jej termoizolacyjności (oszczędności opału w tunelu ogrzewanym, przeżywanie roślin przy niewielkich przymrozkach w tunelu nieogrzewanym).
  • AF – antykondensacyjne zapobiegające skraplaniu się wody na jej powierzchni.

Folie do ściółkowania i ekranowania

  • Folie czarno-białe do ściółkowania SATRAFILM o bardzo dobrych parametrach (odporność mechaniczna, wysoki reflex światła).
  • Folie czarne do ściółkowania PLASTERMIC,
  • Folie DC do ekranowania SATRAFILM.

Folie TIF do zabiegów fumigacyjnych (gazoszczelne)

Zwykłe folie polietylenowe w bardzo niskim stopniu zatrzymują gaz. Wykonywanie zabiegów fumigacyjnych (zwalczania szkodników magazynowych lub odkażanie gleby przy użyciu gazów) wymaga zastosowania okryć i uszczelnień nieprzepuszczalnych dla gazu. Specjalne folie wielowarstwowe sprowadzane w praktyce przez firmę SOLFUM zapewniają odpowiednią gazoszczelność i dzięki temu większą skuteczność zabiegów fumigacyjnych.