Zabezpieczanie ziemniaków przed kiełkowaniem

Kiełkowanie ziemniaków w czasie składowania powoduje utratę ich masy i jakości. Wykonanie zabiegu aerozolowania środkami hamującymi kiełkowanie ziemniaków eliminuje w/w straty. Posiadamy techniczne warunki oraz długoletnie doświadczenie w stosowaniu preparatu Gro-Stop 300 HN.
Preparat zawiera 300 g chloroprofarmu w litrze środka i jako koncentrat stosowany jest do zamgławiania na gorąco. Dobierając dawkę środka i ilość zabiegów można przechowywać ziemniaki przez dowolny okres czasu (do czerwca/lipca) bez zmiany ich jakości.

Zalety oferowanych przez nas środków myjących i dezynfekujących to:

  • szerokie spektrum aktywności,
  • skuteczność,
  • długotrwałe działanie (brak odporności mikroorganizmów),
  • skuteczność w obecności substancji organicznej,
  • nie pozostawiają śladów na traktowanych powierzchniach.