Aktualności

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie do oferty PUPH Solfum Sp. z o. o. innowacyjnej usługi dezynsekcji termicznej “EkoTerm”

 

OFERTA SPECJALNA

Dezynsekcja termiczna – system “EkoTerm”

Wdrożenie do praktyki dezynsekcyjnej systemu “EkoTerm” umożliwiającego wykorzystanie metody termicznej w walce z pasożytami drobiu i szkodnikami magazynowymi (dezynsekcja bez środków chemicznych; ‘zielona’ dezynsekcja).

 

Charakterystyka metody:

Optymalna dla owadów i roztoczy temperatura zawarta jest w granicach 25- 30oC. Zarówno wzrost, jak i obniżanie temperatury powoduje najpierw wydłużenie rozwoju szkodników, a następnie całkowite zaprzestanie ich rozwoju, co prowadzi do śmierci (Ignatowicz S. 1996. Przegląd niechemicznych metod zwalczania szkodników magazynowych. Progress in Plant Protection, 36 (1): 207-215).

Śmiertelność powodowana przez wysokie temperatury zależy od gatunku szkodnika, temperatury, czasu działania, stadium rozwojowego, aklimatyzacji, wilgotności względnej powietrza. Im niższa wilgotność, tym większa jest wrażliwość szkodników na wysokie temperatury. W temperaturze 44oC wrażliwość poszczególnych form rozwojowych szkodników jest różna; najbardziej odporna jest poczwarka, mniej jaja i larwy, a najmniej osobniki dorosłe. Po podniesieniu temperatury do 50oC różnice te zanikają i wtedy wszystkie stadia giną w tym samym czasie (Ignatowicz S., Malavelle J., Mück O. 2007. Methyl bromide alternatives in Central and Eastern Europe. Materiały 8th Fumigants and Pheromones Technical Conference, Bremen, 6-8 March 2007, pp. 56-62).

 

Wdrożony w firmie „Solfum” system “EkoTerm” jest rozwiązaniem innowacyjnym w skali Polski. Nowatorstwo systemu polega na całkowitym wykorzystaniu energii wytwarzanej podczas spalania oleju napędowego w silniku spalinowym. W stosowanych dotąd na świecie dezynsekcji “EkoTerm” odzyskujemy więc 60% energii dotychczas traconej.

Zrealizowany Projekt jest systemem grzewczym “EkoTerm”, na który się składa agregat prądotwórczy wytwarzający prąd elektryczny, moduł odzysku ciepła umożliwiający odzyskiwanie ciepła z systemu chłodzenia silnika, spalin i aftercoolera, wymienniki cieplne, ogrzewacze „ThermoNox”, pompa cyrkulacyjna, przewody instalacji grzewczej z systemem połączeń camlock, rozdzielnia i przedłużacze oraz elektroniczny system kontrolny i monitorujący, w tym kamery termowizyjne.

 

System “EkoTerm” opracowany w firmie „Solfum” jest w pełni proekologiczny, gdyż całkowicie eliminuje użycie niebezpiecznych produktów biobójczych i środków ochrony roślin.

 

Wdrożona technologia “EkoTerm” termicznej dezynsekcji kurników i innych obiektów inwentarskich oraz obiektów przemysłowych i magazynowych jest pierwszą tego typu technologią użytą w kraju.

 

Wdrożona technologia pozwala na wykonywanie zabiegów dezynsekcji termicznej w krótkim czasie w obiektach o kubaturze rzędu 50 000 m3. W przypadku obiektów o większej kubaturze zabiegi przeprowadzane są w dwóch lub trzech etapach.

Ulotki do pobrania:

Szczegóły projektu “EKOTERM”

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie do oferty PUPH Solfum Sp. Z o. o. innowacyjnej usługi dezynsekcji termicznej “EkoTerm.”