Sprzęt ochrony osobistej

Wykonywanie zabiegów dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych, zwłaszcza fumigacji wymaga specjalistycznego sprzętu technicznego i ochron osobistych. Firma Solfum oferuje wyposażenie praktycznie sprawdzone i zapewniające bezpieczeństwo zarówno wykonawców usług jak i użytkowników obiektów.

OFERUJEMY:

POCHŁANIACZ

FILTROPOCHŁANIACZ

MASKA PRZECIWGAZOWA

KOMBINEZON OCHRONNY