SOLFUM

Firma Solfum została założona w roku 1989, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Początkowo nasza działalność ograniczała się do usługowego odkażania gleby w szklarniach bromkiem metylu oraz zwalczania szkodników magazynowych metodą gazowania. Wkrótce jednak staliśmy się również importerem i dystrybutorem środków produkcji dla ogrodnictwa, a w szczególności: specjalistycznych nawozów rozpuszczalnych, nasion warzyw szklarniowych, trzmieli, folii, środków i sprzętu dla DDD oraz tzw. galanterii szklarniowej.

PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE “SOLFUM” SP. Z O. O.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie do oferty PUPH Solfum Sp. Z o. o. innowacyjnej usługi dezynsekcji termicznej “EkoTerm.”

Celem projektu jest wdrożenie do oferty PUPH Solfum Sp. z o.o. jednej innowacyjnej usługi: dezynsekcji termicznej metodą „EkoTerm” – usługa polegająca na całkowitej dezynsekcji pomieszczeń gospodarczych, łącznie z wyposażeniem i wszystkimi przedmiotami znajdującymi się wewnątrz ze 100% wykorzystaniem wygenerowanej energii cieplnej powstałej podczas procesu spalania.

 

Planowane efekty: wzrost zatrudnienia–2 etat, wprowadzenie innowacji produktowej–1 szt., wprowadzenie innowacji procesowych – 1 szt., wdrożenie wyników praw B+R – 1 szt., wdrożenie innowacji uwzględniającej aspekty środowiskowe – 1 szt.

 

Wartość projektu: 1 670 630,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 505 876,80 PLN