Odkażanie gleby na polach

Problematyką odkażania gleby na dużych obszarach odkrytego gruntu zajmujemy się od 1990 r. Corocznie obsługujemy grupę gospodarstw o powierzchni kilkuset hektarów. Obecnie używamy do tego celu preparatów z grupy fumigantów metyloizotiocyjanianowych (MITC), tj. Nemasolu 510 SL (metam sodowy) oraz Basamidu 98 GR (dazomet). Środki te należy stosować 3-5 tygodni przed siewem lub sadzeniem.

Wykonane przez nas usługi zmniejszają do minimum ryzyko niepowodzeń w produkcji, związanych ze zjawiskiem zmęczenia gleby. Preparaty te są stosowane na szeroką skalę w Holandii, Belgii, Francji, Hiszpanii, USA, Australii i innych krajach świata.

Nemasol oraz Basamid efektywnie zwalczają:

  • nicienie – wolnożyjące, tworzące cysty oraz guzaki korzeniowe
  • owady glebowe – drutowce, pędraki itp.
  • chwasty – kiełkujące nasiona większości chwastów jedno- i dwuliściennych
  • grzyby glebowe powodujące:
    • zgorzele siewek (Pythium spp, Phytophthora spp, Rhizoctonia solani, Thielaviopsis basicola);
    • gnicie korzeni i podstawy łodyg (Pythium spp, Stromatinia spp, Pyrenochaeta lycopersici, Sclerotinia sclerotiorum, Didymela lycopersici i inne);
    • uwiądy (Fusarium spp, Verticillium spp);

Nasz sprzęt umożliwia pełne wykorzystanie zalet stosowanych preparatów. Jest to możliwe dzięki równomiernemu rozprowadzeniu środka ochrony roślin na całej powierzchni, jego bardzo dokładnym wymieszaniu z glebą w odkażanej warstwie oraz wyrównaniu i zasklepieniu wierzchniej warstwy gleby wałem aktywnym.

Do pobrania:

BIOSTYMULATORY

Stosowanie biostymulatorów zalecane jest w uprawach na polach po zastosowaniu chemicznej dezynsekcji. Preparaty te zapewniają przywrócenie równowagi biologicznej gleb, a w szczególności w rizosferze roślin.  Mają również za zadanie przygotować rośliny na warunki stresowe, zwłaszcza w początkowych fazach wzrostu oraz poprawić procesy fizjologiczne na poszczególnych etapach rozwoju.

Nowości w naszej ofercie produktów:

MICROPULL

SEASUM MAX

Folie do ściółkowania

 

Folia biało-czarna na bazie LDPE i LLDPE jest przeznaczona do ochrony roślin przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi, zachowując wszystkie elementy niezbędne dla dobrego rozwoju rośliny.